Vol 131 Nr 1 (2021): Themanummer: Hubert van Herreweghen, de speelman van Pamel

Om het honderdste geboortejaar te herdenken van dichter Hubert van Herreweghen (Pamel, 16 februari 1920 - Dilbeek, 4 november 2016), plande de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren een colloquium in het najaar van 2020. Door de coronapandemie kon de studienamiddag pas plaatsvinden op 23 februari 2022, maar al vroeg in het herdenkingsjaar verscheen Verzamelde gedichten bij uitgeverij P. Systematisch onderzoek van het dichtwerk van Hubert van Herreweghen was tot dusver nog niet aan de orde, hoewel geen van de zowat dertig bundels of edities van zijn verzameld werk onopgemerkt voorbijging. Voorliggend nummer van Verslagen & Mededelingen presenteert de vier referaten van het colloquium en opent met een bijdrage over de dichter-wandelaar Van Herreweghen. 

Uit de artikelen in dit nummer blijkt dat de geijkte beeldvorming rond het dichtwerk van Hubert van Herreweghen moet worden bijgesteld. Voorts dat er werk moet worden gemaakt van doorgedreven archiefonderzoek dat nieuw licht kan werpen op gedichten afzonderlijk enerzijds en anderzijds op afgebakende perioden van het oeuvre. Ten slotte klinkt een pleidooi voor een ecologische lectuur van het oeuvre die nieuwe perspectieven kan openen.

In deze aflevering werd ook nooit eerder gepubliceerd beeld- en tekstmateriaal opgenomen uit het archief van de familie Van Herreweghen.

Gepubliceerd: 2022-06-27

Heel nummer